خانه / پیچ ها / پیچ خروسکی

پیچ خروسکی

پیچ خروسکی

پیچ خروسکی ، استوانه ای رزوه شده می باشد که رزوه آن ماشینی می باشد و برای اتصال دو قطعه به یکدیگر یا یک قطعه به محل مشخص استفاده می شود و اغلب برای محکم شدن از مهره استفاده می شود. گل پیچ آن با توجه به اسم پیچ مانند …

ادامه نوشته »