خانه / بایگانی برچسب: قیمت پیچ (صفحه 3)

بایگانی برچسب: قیمت پیچ

آزمایش کشش گوه ای بر روی نمونه ی کامل برای پیچ

پس از آزمون کشش بار گواه این آزمایش بر روي پیچ انجام می شود. الزام آیین نامه براي انجام آزمایش کشش بر روي نمونه ي کامل و واقعی پیچ و مهره ی استفاده شده در پروژه است. مگر در مواردی که محدودیت ظرفیت دستگاه آزمایش وجود دارد و یا طول …

ادامه نوشته »

آزمایش بار گواه پیچ

این آزمایش از آزمایش هاي بسیار معمول براي پیچ می باشد. در آزمایش کشش، پس از بستن کامل پیچ با یک مهره از رده ي مقاومتی بالاتر بر روي دستگاه کشش، با سرعتی مناسب پیچ تا حد تنش تسلیم زیر کشش قرار گرفته و سپس به مدت ده ثانیه در …

ادامه نوشته »

آزمایش ضربه برای پیچ

آزمایش های پیچ: آزمایش ضربه آزمایش کشش آزمایش سختی سنجی آزمایش ضربه : در آزمایش ضربه که به آن «تاب نمونه‌ی زخم‌دار» نیز می گویند، یک نمونه از مصالح مورد استفاده را برداشته، به کمک دستگاه پاندول‌دار و سقوط آزاد پاندول، قطعه شکسته شده و میزان انرژی جذب شده‌ی آن …

ادامه نوشته »